ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

0879 222 864

Валентин В. Терзийски

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

0887 428 110

Калина К. Колева

СТАРИ ГУМИ

СТАРИ ГУМИ

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

0879 222 864

Валентин В. Терзийски

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

0887 428 110

Калина К. Колева

СТАРИ ГУМИ

СТАРИ ГУМИ

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

Отпадъци от черни метали

Изкупуване и продажба на скрап и отпадъци от черни метали

 

ИЗКУПУВАНЕ

НОРД ХОЛДИНГ АД изкупува всички видове отпадъци от черни метали, като е обособена Номенклатура за изкупуване на черни метални отпадъци състояща се от 9 основни вида. Предлагаме винаги най-високи и актуални цени.

Изкупуването става на всяка една от нашите площадки.

Оказваме съдействие при извозването на по-големи количества.

Също така, бихме могли да оставим на разположение мултилифт контейнер, който да извозим в последствие.

ПРОДАЖБА

Настоящи клиенти на НОРД ХОЛДИНГ АД са стоманодобивни предприятия от различни населени места в страната и чужбина. В по-голямата си част качеството на продаваните железни отпадъци се класифицира съгласно спесификация ISRI.

За запитвания за изкупуване и продажби в страната:

Явор Стефанов
Търговски директор
Тел. +359 / 2 / 926 59 34
Моб.: +359 888 971 757
e-mail: trd-05@nordholding.bg

За запитвания за продажби извън страната:

Търговски директор
Калина Колева
Тел. +359 / 2 / 926 59 63
Моб.: +359 887 428 110
e-mail: trd-13@nordholding.bg