ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

0879 222 864

Валентин В. Терзийски

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

0887 428 110

Калина К. Колева

СТАРИ ГУМИ

СТАРИ ГУМИ

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

0879 222 864

Валентин В. Терзийски

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

0887 428 110

Калина К. Колева

СТАРИ ГУМИ

СТАРИ ГУМИ

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

Черни метали

 

СКРАП ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ

200 No. 1 Тежка стомана за претопяване. Стоманен скрап с дебелина ¼ инча /около 6 мм/ и повече. Парчета с размери не повече от 60 х 24 инча /около 1500 x 600 мм/ обработени така, че да осигурят лесно товарене.

201 No. 1 Тежка стомана за претопяване 3 фута x 18 инча /около 1000 мм х 500 мм/. Стоманен скрап с дебелина ¼ инча /около 6 мм/ и повече. Парчета с размери не повече от 36 инча x 18 инча /900 мм х 500 мм/ обработени така, че да осигурят лесно товарене.

202 No. 1 Тежка стомана за претопяване 5 фута x 18 инча . /около 1650 мм х 500 мм/. Стоманен скрап с дебелина ¼ инча /около 6 мм/ и повече. Парчета с размери не повече от 60 инча x 18 инча /1500 мм х 500 мм/ обработени така, че да осигурят лесно товарене.

203 No. 2 Тежка стомана за претопяване. Желязо, черна и галаванизирана стомана , 1/8 инча /около 3 мм/ и повече, включително материал, който не отговаря на No. 1 Тежка стомана за претопяване. Обработени така, че да осигурят лесно товарене.

204 No. 2 Тежка стомана за претопяване. Желязо, черна и галаванизирана стомана с максимален размер 36 x 18 инча /900 х 500 мм/. Може да включва всякакъв автомобилен скрап, ако е подходящо обработен.

205 No. 2 Тежка стомана за претопяване 3 фута x 18 инча /около 1000 мм х 500 мм/. Желязо, черна и галаванизирана стомана с максимален размер 36 x 18 инча /900 х 500 мм/. Може да включва всякакъв автомобилен скрап, ако е подходящо обработен, но без ламарина или тънък материал.

206 No. 2 Тежка стомана за претопяване 5 фута x 18 инча . /около 1650 мм х 500 мм/. Желязо, черна и галаванизирана стомана с максимален размер 60 инча x 18 инча /1500 мм х 500 мм/. Може да включва всякакъв автомобилен скрап, ако е подходящо обработен, но без ламарина или тънък материал.

В търговията с черни метали по-разпространено при представяне на оферти и договаряне е следното класифициране:

СТОМАНЕН СКРАП HMS-1
Максимални размери: 1 500 х 500 х 500 mm.
Максимално  тегло на 1 /едно/ парче – 400 кг.
Без неметални примеси, запалителни материали, двигател, взривоопасни материали и радиоактивност.
Допустими инертни материали – максимум до 1%.
Отговаря следните качества съгласно ISRI: 200, 201, 202.

СТОМАНЕН СКРАП HMS-2:
Размери на балите: максимум 1 500 x 800 x 800 mm.
Максимално тегло на една бала – 400 кг.
Без неметални примеси, запалителни материали, двигател, взривоопасни материали и радиоактивност.
Допустими инертни материали – максимум до 1%.
Отговаря на следните качества съгласно ISRI: 203, 204, 205, 206.

БРИКЕТИРАНИ СТОМАНЕНИ СТРУЖКИ
ЛЕКОВЕС – ПРЕСОВАНИ СТРУЖКИ ВЪВ ФОРМАТА НА БРИКЕТИ
Без оръжия, амуниции, мини, гилзи, пълнители, радоактивни и други взривоопасни материали под каквато и да било форма, използвани или други.
Общото съдържание на прах (материали под 1 mm), масла и неметални примеси – до 16%.