ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

0879 222 864

Валентин В. Терзийски

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

0887 428 110

Калина К. Колева

СТАРИ ГУМИ

СТАРИ ГУМИ

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

0879 222 864

Валентин В. Терзийски

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

0887 428 110

Калина К. Колева

СТАРИ ГУМИ

СТАРИ ГУМИ

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

Политика по качеството

НОРД ХОЛДИНГ АД

Политика по качеството

НОРД ХОЛДИНГ АД е специализирана фирма в изкупуване, складиране, подготовка за рециклиране, транспортиране и търговия с метални отпадъци.

Качеството на продуктите е наша приоритетна задача.

Визията ни е да бъдем водеща компания в своята сфера на дейност, отличаваща се с качество, новаторски дух, коректност, професионализъм и партньорство.

Мисията ни е да бъдем благонадежден, сигурен, ефективен и отговорен партньор на нашите клиенти и висококвалифицирано и професионално да откликваме на техните потребности.
Като Изпълнителен директор на НОРД ХОЛДИНГ АД изразявам ангажиментите на ръководството да реализираме политиката на фирмата в следните направления:

• да осъществяваме ефективен контрол за правилното приложение, поддържане и непрекъснато усъвършенстване на внедрената Система по качеството в съответствие с ISO 9001:2008;

• да изискваме от персонала прецизност и  високо качество на дейностите при складиране, подготовка и търговия с метални отпадъци;

• да следим за поддържането на утвърдената система за контрол на качеството, проследяване и координиране на процесите;

• да съдействаме за внедряването на ново, високотехнологично оборудване за нашите дейности чрез осигуряване на материални, човешки и финансови ресурси, което ще спомогне за запазването и разширяването на конкурентните ни позиции на пазара;

• да осигуряваме обучения на персонала, защото професионализмът, непрекъснатият процес на усвояване на новости, задълбочаването на степента на познанията и възможностите, е фактор за постигането на отлични резултати;

• с цялостната си дейност да удовлетворяваме изискванията на нашите клиенти, да проявяваме коректност и компетентност при изслушване, разбиране, предусещане и реализиране на техните желания;

• да осигуряваме ефективна обратна връзка с клиентите, доставчиците и партньорите за правилно измерване на удовлетвореността им от качеството на предлаганите от нас продукти;

• да се информираме и следим чрез постоянен анализ и проучвания за пазарното позициониране на компанията спрямо конкурентите.

Политиката по качеството и целите, които си поставихме при създаването и внедряването на системата по качество, са разгласени, осъзнати и се прилагат от всички служители на фирмата.

Ръководството на НОРД ХОЛДИНГ АД е убедено, че с мотивирани и квалифицирани професионалисти и спазвайки корпоративните правила и ценности, ще гарантираме качествено обслужване, което ще ни осигури доволни клиенти и добър имидж.

КАТО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НОРД ХОЛДИНГ АД,  ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Моника Иванова, Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Норд холдинг АД

КАТО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НОРД ХОЛДИНГ АД,  ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Моника Иванова, Председател на Управителния съвет на Норд холдинг АД